• Albi Ferenc | Telefon: +36 70 409 0941 | E-mail: info@rfpsolar.hu | 2335, Taksony, Akácfa u.2. | Keresés az oldalon

Pályázatok

100% támogatottságú napelem pályázat vállalkozásoknak – GINOP-4.1.3-19

Megjelent a GINOP-4.1.3-19 napelem pályázat vállalkozásoknak, melyet 100% támogatási intenzitás mellett vehetnek igénybe a vállalkozások 1,5-3 millió forint összeg között. A benyújtási határidő 2019.06.17-től indul és az óriási érdeklődés miatt várhatóan még aznap felfüggesztésre is fog kerülni.

A tervek szerint 5.000-10.000 közötti vállalkozás fog támogatásban részesülni.

Támogatható a Pest-megyén kívüli kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése. A cikk végén lévő adatlap kitöltésével ellenőriztetheted, hogy vállalkozásod igénybe tudja-e venni a pályázatot.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10:00 órától 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. Fontos, hogy a pályázat mielőbb beadásra kerüljön, mert a keretkimerülés miatt már a beadási határidő előtt lezárhatják a pályázatot!

A napelem pályázat vállalkozásoknak támogatási mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 és maximum 3 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket.

Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
 • amelyeknek a fejlesztendő helyszínén a bejelentett teljes munkaidős létszám a támogatási kérelmek benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

GFO kód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

egyéni vállalkozó a pályázaton nem vehet részt!

jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Egy támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 pályázati felhíváson egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.

Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, vagy a napelem pályázat elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

Támogatásban nem részesíthetők köre (a felsorolás nem teljeskörű)

 • amely projekt elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
 • amely projekt elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét
 • amely megvalósítási helyszínen már napelemes rendszer működik
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg, vagyis a tulajdoni lapon ez szerepel

További kizáró okok a teljes felhívásban olvashatók.

A napelem pályázat vállalkozásoknak támogatható tevékenységei

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

A minimálisan telepíthető kapacitás, 5 kW átlagos energiatermelése 5.500 kWh/év (5 kW x 1100 kWh).

Mivel a rendszer energiatermelése nem haladhatja meg az épület energiaigényét, a számlákkal alátámasztott fogyasztás el kell, hogy érje a minimális 5.500 kWh-t. Felső határ azonban nincs.

A villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Műszaki és szakmai elvárások a GINOP-4.1.3-19 során

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható pályázati támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni.

A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő a GINOP-4.1.3-19 felhívásban nem hosszabbítható.

A napelemes pályázat területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek, tehát Budapesten és Pest megyében a napelem pályázat vállalkozásoknak nem érhető el!

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása – A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

A GINOP-4.1.4-19 “Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívásra szeptember 15-ig pályázhatnak mikro- kis- és középvállalkozások. A pályázat keretében minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni 55%-os támogatási intenzitással, akár 50% előleg igényléssel. Bővebb információ és előminősítésre való jelentkezés alább!

A támogatási előleg általános mértéke a korábbiakhoz képest 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a 15 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

További támogatható tevékenységek:

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

A felhívás itt érhető el.

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Pályázat kódszáma VEKOP-1.2.6-20
Cél
A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások
(kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb
arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti
létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése
érdekében a hazai KKV-k termelékenységének növelése és
technológiai megújulásának támogatása.
Tervezett keretösszeg 18,816 Mrd Ft (750-1000 db jóváhagyott kérelem)
Támogatás formája
A nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza
nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
Pályázók köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek
1. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (beszámoló a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra
feltöltve),
2. átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra
vonatkozóan minimum 5 fő volt,
3. Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt
vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Projekt helyszíne
Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő
bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep lehet.
Elszámolható költségek
1 Új eszközök, gépek beszerzési költsége – min. 20 %
a) automatizált termelési rendszerek fejlesztése,
b) gyártási technológiák fejlesztése,
c) folyamatautomatizálási eszközök, szenzor- és vezérlés technológiák fejlesztése,
d) robottechnológia alkalmazása, intelligens gyártásmegoldások beszerzése
2 Technológia fejlesztéshez kapcsolódó, min. nettó 100.000 Ft/db
értékű új hardver költsége – max. 50%
a) hardvereszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök
3 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzési költsége – max 50 %
a) új megújuló energiatermelő eszköz,
b) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
4 Forgóeszközök költsége – max 10 %
a) projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség
b) fogyóeszközök költsége
5 Ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés költsége – max 50 %
6 Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftver költség – max 20%
7 Gyártási licenc, gyártási know-how költsége
8 Képzéshez kapcsolódó költségek – max 20%
9 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (mmp.ifka.hu weboldal)
– max 20 %
a) tanácsadói óradíjak
b) üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
10 Ingatlan bérleti díja – max 10 %
11 Általános (rezsi) költségek – max 1 %
Támogatás mértéke
Az összes elszámolható költség 70%-a.
Támogatás összege
Min. 5 millió Ft, max. 153,5 millió Ft, az alábbi feltételekkel:
5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első
9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/ alkalmazott az 50. főtől.
Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg!
Kötelező vállalás
1. 90%-os foglalkoztatás megtartás (2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.
2. A konstrukción elnyert támogatással megvalósított fejlesztést a
fenntartási időszakban – 1 teljes év – működtetni kell.
3. Eredményesség mérést követően visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napon belül egy összegben kell visszafizetni.
4. Kötelező nyilvánosság biztosítása
Speciális feltételek

1. csak meghatározott VTSZ és/vagy TESZOR szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre
2. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie
3. az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervizhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni (disztribútori megállapodást csatolni kell)
4. 1 db piacfelméréssel kell alátámasztani, hogy a beszerzés a piaci áraknak megfelel (egyszerűsített piacfelmérés is-honlapról!).
5. cégkivonatba 2020. január 1. előtt bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként
6. szükséges bemutatni, hogy a projekt megvalósítása hozzájárul egyes tevékenységek elszámolható költsége a közzétett fajlagos költséget, díjat nem haladhatja meg.
Előleg mértéke
A megítélt összeg 100%-a, amelyet szerződéskötést követően, egy
összegben fizetnek ki!
Projekt kezdés, a megvalósítás időtartama
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető 2020. március 11-től. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
Legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2022. október 31-ig be kell fejezni.
A támogatási kérelmek benyújtása
Várhatóan 2020. június 15. 9:00-tól 2020. november 12. 12:00-ig lehetséges

Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.8-20) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások – ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások – munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül.

Keretösszeg, támogatás

A tervezett keretösszeg 33,3 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be; konzorcium nem pályázhat.

A kormány 1300–1600 támogatott támogatási kérelemmel számol; egy projekt 5 millió – 153,5 millió forint közötti visszatérítendő támogatásban részesülhet.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió forint/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió forint/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió forint/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer forint/alkalmazott az 50. főtől.

Az összköltség maximum 70 százalékát elérő visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. (További részletek a felhívástervezetben.)

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20 százalékát.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés.
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik.
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
 • Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 • Általános (rezsi-) költségek.
 • Ingatlan bérlés.
 • Forgóeszköz vásárlás.

A weboldalon cookie-kat használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás